De uitbraak van het coronavirus heeft een duidelijke impact op de maatschappij waardoor met name voor ouderen tal van aanpassingen gelden. Dat kan lastig zijn, maar als het aan OnlineHoortoestel ligt wordt het ongemak tot een minimum gereduceerd. De specialist in hoortoestellen komt namelijk met een oplossing waardoor de oudere niet de deur uit hoeft en geheel op afstand kan worden voorzien van een perfect werkend hoortoestel.

Gehoortoestel testen en kopen op afstand

De aanschaf van een nieuw hoortoestel was tot voor kort een intensief proces waarbij een bezoek aan de audicien noodzaak was. Wat betreft OnlineHoortoestel.nl is dat verleden tijd. De specialist in hoortoestellen kan geheel op afstand een meting uitvoeren om het gehoorverlies vast te stellen. Op grond van de resultaten van de gehoortest kan een hoortoestel op afstand worden ingesteld, zodat men direct kan beschikken over een compleet, naar wens ingesteld apparaat. Hierbij is het dus niet nodig dat de klant persoonlijk langs komt en blijft het risico voor de oudere klant tot een minimum beperkt.

Nieuwe dienstverlening

Met deze nieuwe vorm van dienstverlening kan een slechthorende klant optimaal geholpen worden op een manier die net zo professioneel is als voorheen. Het grote verschil is dat de klant nu niet de straat op hoeft en dus niet onnodig blootgesteld wordt aan een mogelijke besmetting met het coronavirus.

,,We leveren niet in op kwaliteit. Zowel de hoortest als de instelling zijn van dezelfde kwaliteit als in de traditionele hoorwinkels, die nu grotendeels gesloten zijn.”, aldus Guido Makker, audicien Onlinehoortoestel.nl.

Gehoortest op afstand

De gehoortest vindt plaats dankzij innovatieve technieken. Dankzij de implemetatie van AI – kunstmatige intelligentie – kan de gehoortest in de eigen omgeving van de klant plaatsvinden. De klant kan via een app het toegestuurde hoortoestellen laten afstellen door een gecertificeerde audicien en in de korst mogelijke tijd genieten van een optimale geluidservaring.

Nadat de klant heeft ingelogd op de app, kan het gehoorapparaat op de oren worden geplaatst en gaat een audicien op afstand een gehoortest afnemen om het toestel vervolgens perfect in te stellen.

online-hoortoestel-gezondmetons

Instellingen staan vaak al direct goed

In de meeste gevallen is de instelling van het gehoorapparaat direct goed en is het niet nodig om dit nogmaals te doen. Moet dit toch in een later stadium aangepast worden? Geen probleem! Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een op afstand afstelbaar hoortoestel.

Deze service is enkel mogelijk voor een serie geschikte highend toestellen. Deze zijn uitgerust met AI waardoor het een zelflerend systeem is. Door het verzamelen van gebruikerservaringen over de hele wereld is er enorm veel ervaring beschikbaar waardoor het praktisch gebruik van de hoortoestellen optimaal is en blijft.

Eenzaamheid

Gehoorproblemen zijn een veelvoorkomende klacht die jaarlijks talloze mensen treft. Met name ouderen kunnen last krijgen van een gehoor wat achteruit gaat. Op zich is dat niet zo verwonderlijk: ruim tien procent van de Europese bevolking heeft gehoorproblemen en is daardoor vaak aan huis gekluisterd. Door het gehoor te verbeteren is het juist voor deze groep mogelijk om ook op een oudere leeftijd actief deel te nemen aan de maatschappij zonder zich geïsoleerd te voelen. Met name in de huidige tijd waarin het coronavirus een grote impact heeft op de maatschappij kunnen veel ouderen zich extra geïsoleerd voelen. Door gebruik te maken van deze beproefde veilige methode om gehoortoestellen op afstand te leveren en naar wens af te stellen, hoeft een slecht gehoor niet langer een reden te zijn om geïsoleerd te raken. Een goed gehoor betekent immers dat men veel beter kan blijven communiceren en wordt ook het gevaar van eenzaamheid geminimaliseerd.